Εικόνα Item

Εκτυπωτική | Τυπογραφείο | Εκτυπώσεις

Η «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ E.Ε» μέσα από την πολυετή πορεία της στον χώρο των εκτυπώσεων έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία, προσαρμοστικότητα στις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου και δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες του πελατολογίου. Οι νέες εγκαταστάσεις, ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός και η στελέχωση των τμημάτων της επιχείρησης από εξειδικευμένο προσωπικό διασφαλίζουν την προμήθεια υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Μέσα από την πολύχρονη δραστηριοποίηση η εταιρία έχει καταφέρει να αποκτήσει, διατηρήσει και να αναπτύξει ένα εκτεταμένο πελατολόγιο προερχόμενο από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοποίησης έχοντας να επιδείξει υψηλό βαθμό πίστης και ικανοποίησης.