Εικόνα Item

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λουκά

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αγίου Λουκά ιδρύθηκε τον Ιούλιο 2011.

Την ιδέα της ίδρυσής του την είχε βασικά μια ομάδα γειτόνων, οι οποίοι εντόπισαν τα προβλήματα της Συνοικίας και αποφάσισαν να οργανωθούν για να φροντίσουν για την επίλυσή τους. Εκτός αυτού υπήρχε μια ανάγκη να γνωριστούνε καλύτερα οι κάτοικοι της περιοχής μας και να ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ τους, για να μπορέσουν να αναπτυχθούν διάφορες δράσεις κοινωνικού, πολιτιστικού, εξωραϊστικού και άλλου περιεχομένου.

Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου ήταν 60. Ο Σύλλογος σήμερα αριθμεί 140 μέλη.